Takstblad

Affaldstype og Takster fra 01.01.2018


Erhvervsaffald

Kr. 550,-/ton

Dagrenovations lignende affald

Kr. 550,-/ton

Haveaffald

Kr. 350,-/ton

Minimums beløb pr. vejning

Kr. 200,-

 

Ovennævnte priser er excl. moms