fake handbags,replica bags,luxury replica bags,best replica bags ,fake bags,fake handbags

Takstblad

Affaldstype og Takster fra 01.01.2021


Erhvervsaffald

Kr. 625,-/ton

Have/Park affald

Kr. 425,-/ton

Minimums beløb pr. vejning

Kr. 200,-

Ovennævnte priser er excl. moms

Håndteringsbidrag

Fra 01-05-2020 opkræves der håndteringsbidrag, ved levering af fejlsorteret/afvist affald.

Afregning sker med en ekstra pris pr. ton kr. 550,00 ekskl. moms. - for hele læsset. Minimumspris kr. 550,00 ekskl. moms.

Der vil, på værket, være tilgængelig billeddokumentation, såfremt opkrævning af særbidrag er relevant. 

Transportøren skal selv sørge for at fjerne det fejlsorterede/afviste affald – inden 5 dage.

Ekspeditionsgebyr

Ved fejlindkodet affaldstype beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 250,00 ekskl. moms.