fake handbags,replica bags,luxury replica bags,best replica bags ,fake bags,fake handbags
kraftvarmevaerk-thisted-spade-vertical.jpg

Kraftvarmeværks historie

 

5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang


1977

Det første spadestik tages til I/S Thyra, Thyregionens Affaldsbehandlingssystem. Selskabet er stiftet af Hanstholm og Thisted kommuner.

1978

Forbrændingsanlægget på I/S Thyra tages i brug.

1981

Fjerritslev Kommune indtræder som interessent i I/S Thyra.

1982

I/S Thyra indgår en kontraktlig aftale om forbrænding af affald fra Morsø Kommune.

1984

Sydthy Kommune indgår tilsvarende kontrakt med I/S Thyra.

1989

I/S Kraftvarmeværk Thisted stiftes af I/S Thyra, Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. og I/S Nordjyllandsværket (dengang I/S Nordkraft). Formålet er at forbedre miljøet, samt at tilgodese en overordnet politisk beslutning om at fremme elproduktion ved forbrænding af affald.

1990

Opførelsen af det nye kraftvarmeværk til godt 100 mio. kr. indledes.

1991

Kraftvarmeværket, hvis højteknologiske styring fortsat er moderne, sættes i drift med produktion af både elektricitet og varme.

2003

Blev elektronfiltret udskiftet med et nyt posefilter med dioxinrensning.

2004

  • Det våde røggasrensningsanlæg blev udvidet med en SO2 skrubber til svovlrensning
  • Morsø og Sydthy Kommune indtræder som interessenter i I/S Thyra
  • I/S Nordjyllandsværket udtræder af I/S Kraftvarmeværk Thisted