THISTED

Kraftvarmeværks historie

Ejendommen har været anvendt til kraftvarmeværk siden slut 1970’erne og førhen var området udlagt til landbrugsformål. Kraftvarmeværk Thisted blev opført i 1977 og begyndte at modtage dagrenovation og industriaffald til forbrænding.

I 1990’erne blev anlægget ombygget til at kunne levere kraft og elektricitet. Igennem 90’erne blev der opført flere bygninger. 

I/S Kraftvarmeværk Thisted er et kombineret kraftvarmeværk, beliggende på Industrivej 9, 7700 Thisted. Værket omfatter en affaldsfyret enhed, der modtager forskelligt ikke-farligt affald til forbrænding. Kraftvarmeværkets daglige drifttid er 24 timers drift, som sikrer el- og fjernevarmeproduktion fra den producerede damp.

Varme aftages af Thisted Varmeforsyning A.M.B.A.

Virksomheden ejes af to interessenter. Thisted Varmeforsyning A.M.B.A og I/S Thyra.

 

1977

Det første spadestik tages til I/S Thyra, Thyregionens Affaldsbehandlingssystem.
Selskabet er stiftet af Hanstholm og Thisted kommuner.

1978

Forbrændingsanlægget på I/S Thyra tages i brug.

1981

Fjerritslev Kommune indtræder som interessent i I/S Thyra.

1982

I/S Thyra indgår en kontraktlig aftale om forbrænding af affald fra Morsø Kommune.

1984

Sydthy Kommune indgår tilsvarende kontrakt med I/S Thyra.

1989

I/S Kraftvarmeværk Thisted stiftes af I/S Thyra, Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. og I/S Nordjyllandsværket (dengang I/S Nordkraft). Formålet er at forbedre miljøet, samt at tilgodese en overordnet politisk beslutning om at fremme elproduktion ved forbrænding af affald.

1990

Opførelsen af det nye kraftvarmeværk til godt 100 mio. kr. indledes.

1991

5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang med produktion af både elektricitet og varme.

2003

Blev elektronfiltret udskiftet med et nyt posefilter med dioxinrensning.

2004

Det våde røggasrensningsanlæg blev udvidet med en SO2 skrubber til svovlrensning.
Morsø og Sydthy Kommune indtræder som interessenter i I/S Thyra.
I/S Nordjyllandsværket udtræder af I/S Kraftvarmeværk Thisted.

2013

Idriftsættelse af NOx rensning (SNCR)

2014

Installation af Luftforvarmer

2015

Jammerbugt Kommune udtræder af THYRA

2019

Indbygning af vandkølede slidzoner i ovnen.

2020

Ny affaldskran

2021

Installation af ny højspændingsgenerator.

2022

Installering af støtte og opstartsbrænder.