Fra affald til el og varme

Kraftvarmeværk Thisted

Kontakt Læs mere
Sikkerhed og færdsel Læs mere
Åbningstider Læs mere

"MERE END 50.000 TONS AFFALD"

VELKOMMEN TIL

Kraftvarmeværk Thisted

Kraftvarmeværk ligger i Thisted, hvor vi udnytter energien i det mere end 50.000 tons affald der transporteres årligt på lastbiler til kraftvarmeværket.